Zorgtoeslag

Om zorgtoeslag te krijgen, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Jouw inkomen mag bijvoorbeeld niet te hoog zijn. Ook jouw vermogen, zoals spaargeld, mag niet te hoog zijn.

Voorwaarden voor zorgtoeslag 2019

Om zorgtoeslag te krijgen in 2019 moet je:

  • 18 jaar of ouder zijn (de zorgtoeslag gaat in op de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin je 18 bent geworden);
  • een Nederlandse zorgverzekering hebben;
  • In 2019 geldt dat jouw inkomen niet hoger is dan € 28.720 (voor alleenstaanden). Voor meerpersoonshuishoudens geldt een maximum gezamenlijk inkomen van € 35.996;
  • de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning hebben (uw toeslagpartner moet ook de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning hebben);
  • niet meer vermogen hebben dan € 113.415 (voor alleenstaanden) of € 143.415 gezamenlijk (voor partners).

*Bedragen onder voorbehoud.

Meer informatie over de voorwaarden voor zorgtoeslag in 2019 vind je op de website Toeslagen van de Belastingdienst.

Zorgtoeslag in het buitenland

Woont jij (of jouw toeslagpartner) in het buitenland? En werk je in Nederland of krijg je een pensioen of uitkering uit Nederland? Dan kun je zorgtoeslag krijgen als het gaat om:

  • een land dat hoort bij de EU, de EER of Zwitserland;
  • een land waarmee Nederland een socialezekerheidsverdrag heeft gesloten.

Woon jij in een ander land? Dan kun je alleen zorgtoeslag krijgen als je verplicht verzekerd bent in Nederland. Meer informatie over toeslagen in het buitenland vind je op Toeslagen.nl.